W 2014 r. firma Drabpol nawiązała współpracę z kanadyjska firmą ACS/Alcolock- producentem systemów blokad alkoholowych.

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc, znana obecnie jako ACS, to międzynarodowa grupa firm. Głównym celem działalności jest promowanie bezpieczeństwa na drogach poprzez pozycję światowego producenta urządzeń, badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

W 1991, Felix J.E. Comeau zakupił obie spółki: Alcohol Countermeasure Systems Corp. w Kanadzie i Alcohol Countermeasure Systems, inc. w USA. Pod jego kierownictwem ACS rozwinęło technologię detekcji alkoholu, używając różnych aplikacji, obejmujących różnorodność rynków – samochodowy, przemysłowy, organy ochrony porządku publicznego, jak również bezpieczeństwo publiczne i osobiste.

Firma ACS w obecnej formie powstała w 2005 r. poprzez utworzenie Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. jako spółki holdingowej i jedynego udziałowca międzynarodowej grupy firm, która wyłoniła się z jedną spójną wizją wysokiej jakości produktów i usług, która obejmuje: Alcohol Countermeasure Systems Corp., Alcohol Countermeasure Systems, Inc., Alcohol Countermeasure Systems (Dongguan) Ltd., ALCOLOCK France SAS, ALCOLOCK Sverige AB, ALCOLOCK UK Limited.

Obecnie ACS zatrudnia ponad 500  osób do projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek najdokładniejszych i najbardziej niezawodnych urządzeń do wykrywania alkoholu oraz do dostarczania najbardziej profesjonalnych usług blokady alkoholowej za pośrednictwem biur w obu Amerykach, Europie i Azji.

nasze usługi

Siłą firmy Drabpol

jako firmy VAR są nasze kompetencje

Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe składające się przede wszystkim z naszej wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i produktów najwyższej jakości.